Personlig assistans

Personlig assistans

Vem får personlig assistans?

Om du har en funktionsnedsättning kan du få assistansersättning, det vill säga pengar till att anlita personliga assistenter. Du kan få assistansersättning om du omfattas av lagen om stöd och service (LSS) och har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med saker som att tvätta dig, klä på dig, äta, gå på toaletten eller kommunicera med andra.

Om försäkringskassan bedömer att du behöver hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar per vecka så kan du även få assistansersättning för andra personliga behov. Du får inte ha fyllt 65 år när du ansöker och du måste vara försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här. Läs mer hos Försäkringskassan >>

 

Hur ansöker jag?

Du ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan. Om du behöver hjälp med grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka så är det istället din kommun du ska vända dig till.

Först ska du kontakta en läkare som skriver ett utlåtande där din funktionsnedsättning beskrivs, och hur den påverkar dig och ditt liv. Sedan loggar du in på Mina sidor på Försäkringskassans hemsida och ansöker där. Du skickar även in ditt läkarutlåtande per post till Försäkringskassan. En handläggare kommer att kontakta dig och boka in ett personligt möte där ni diskuterar vilken hjälp du behöver och hur mycket. Du får sedan ett beslut inom 5 månader efter det att du ansökt. Läs mer hos Försäkringskassan >>