Normal är att få vara den man är – precis den du är

Vart du än bor ser vi till att du får den personliga assistans du förtjänar. Vi tror på rätten att få vara den man är – både som kund i behov av assistans och för den anställde.

Kommande evenemang

9 sep
17.00-18.30

Digitalträff för dig som är god man/förvaltare

Den 9 september bjuder vi in dig som god man/förvaltare till en digital träff där du får den senaste informationen om vad som händer inom den personliga assistans branschen samt finns det möjlighet att ställa dina frågor till oss.

12 sep
16.00-17.30

Kristianstad – Är du nyfiken på Furuboda Assistans?

För att vi bryr oss om människor På Furuboda Assistans sätter vi alltid kundens behov i centrum. Vi finns här för att du skall kunna leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt, utifrån dina behov och önskemål. Plats: Supportkontoret Furuboda AssistansBjörkhemsvägen 13291 54 Kristianstad

19 sep
16.30-18.00

Karlskrona – Är du nyfiken på Furuboda Assistans?

För att vi bryr oss om människor På Furuboda Assistans sätter vi alltid kundens behov i centrum. Vi finns här för att du skall kunna leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt, utifrån dina behov och önskemål. Plats: Furuboda AssistansMichano Business CenterÖstra Vittusgatan 36371 33 Karlskrona

26 sep
16.00-17.30

Lund – Är du nyfiken på Furuboda Assistans?

För att vi bryr oss om människor På Furuboda Assistans sätter vi alltid kundens behov i centrum. Vi finns här för att du skall kunna leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt, utifrån dina behov och önskemål. Plats: Furuboda AssistansRåbylundsgårdPrästavägen 12224 80 Lund

10 okt
16.00-17.30

Falkenberg – Är du nyfiken på Furuboda Assistans?

För att vi bryr oss om människor På Furuboda Assistans sätter vi alltid kundens behov i centrum. Vi finns här för att du skall kunna leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt, utifrån dina behov och önskemål. Plats: Huscentrum ABÄtrastigen 5A311 38 Falkenberg

17 okt
14.00-16.20

Kostnadsfritt Event i Kristianstad

Vill du bli inspirerad? Den 17 oktober bjuder vi in till ett av höstens kanske viktigaste evenemang om funktionsnedsättning, mod och normalitet. ”Ett annorlunda liv är inte ett sämre liv” Ta del av Furuboda Assistans Ambassadörer som delar med sig om vikten av mod, motivation och en stark drivkraft att nå målen och förverkliga sina […]

För att vi bryr oss om människor

Är du i behov av personlig assistans? På Furuboda Assistans sätter vi alltid kundens behov i centrum. Vi finns här för att du skall kunna leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt, utifrån dina behov och önskemål.

Furuboda Assistans – ditt assistansbolag i södra Sverige

För att kunna erbjuda en så bra assistans som möjligt vill vi vara nära våra kunder. Därför har vi flera kontor utspridda över södra Sverige. På så sätt finns vi nära både geografiskt och mänskligt.

Bli en del av Furuboda Assistans

På jobbet ska du känna glädje och gemenskap. Att du är en del av något meningsfullt. Det är också viktigt för oss att du, precis som våra kunder, får vara den du är.

Furuboda Assistans  hållbarhet

Vi vill vara ett föredöme i hur vi lever och verkar hållbart.

Frågor och svar

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Sverige har personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans. Detta inkluderar personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar som hindrar dem från att klara vardagliga aktiviteter på egen hand.

Personlig assistans i Sverige innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd och hjälp med olika aktiviteter i vardagen för att kunna leva ett självständigt liv. De olika delarna som kan ingå i personlig assistans inkluderar:

Personlig omvårdnad: Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, toalettbesök, samt andra personliga behov som att äta och dricka.

Hushållssysslor, aktiviteter utanför hemmet, kommunikation, socialt stöd och delaktighet. Dessa är några exempel på de delar som kan ingå i personlig assistans, och behoven varierar beroende på den enskilda personens situation och funktionsnedsättning. Huvudsyftet är att möjliggöra ett självständigt liv och ge personen möjlighet att delta fullt ut i samhället.

För att ansöka om personlig assistans, kontakta Furuboda Assistans så kan vi hjälpa till i alla steg:

  1. Få en bedömning av dina behov: Kontakta din läkare, biståndshandläggare eller en habiliteringsenhet inom din kommun för att få en behovsbedömning.
  2. Fyll i ansökningsblanketter: Kommunen och Försäkringskassan kommer att tillhandahålla ansökningsblanketter som du behöver fylla i. Dessa blanketter kan inkludera information om dina personuppgifter, din funktionsnedsättning, dina behov av assistans och eventuella medicinska eller funktionsnedsättningsutredningar.
  3. Bifoga nödvändiga dokument: Det kan krävas olika dokument beroende på din situation, men vanligtvis kan det inkludera läkarintyg eller andra medicinska utlåtanden som styrker din funktionsnedsättning och behov av assistans.
  4. Skicka in ansökan tillsammans med samtliga intyg.

För att få beviljad personlig assistans i Sverige krävs det att du uppfyller vissa grundläggande kriterier och att din funktionsnedsättning är omfattande och varaktig. Här är några av de vanliga kraven:

Begränsningar i vardagslivet: Din funktionsnedsättning måste begränsa ditt genomförande av vardagliga aktiviteter som personlig hygien, på- och avklädning, matlagning, städning, kommunikation eller deltagande i samhället.

Inte tillgodosedd på annat sätt: Dina behov av assistans ska inte kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom andra insatser, såsom hemtjänst eller vårdinsatser inom hälso- och sjukvården.

Självbestämmande och delaktighet: Du ska ha ett behov av assistans för att kunna leva ett självständigt liv och delta aktivt i samhället utifrån dina egna önskemål och behov.

Boende i Sverige: För att kunna få personlig assistans enligt LSS måste du vara bosatt i Sverige och ha ett personnummer.