Anlita oss

Anlita Furuboda Assistans

Om du väljer att anlita oss för personlig assistans är du även delaktig i att välja dina personliga assistenter. Som din assistansanordnare hjälper vi dig med allt det praktiska. Det kan exempelvis gälla löneutbetalningar till din personliga assistent, planering av utvecklande aktiviteter med mera.

Våra personliga assistenter gör så mycket mer än att hjälpa dig till en smidigare och mer välfungerande vardag. Vi erbjuder även trevliga och utvecklande aktiviteter genom vårt samarbete med Föreningen Furuboda utanför havsnära Åhus.

Så här enkelt blir du kund hos oss!

1. Ett personligt möte


Vi börjar med att boka in ett möte hemma hos dig eller hos oss, där vi kan samtala i lugn och ro. Det går även bra att genomföra mötet digitalt om du hellre föredrar detta, men vi träffas gärna fysiskt. Där lär vi känna varandra och du berättar för oss om vad du önskar och förväntar dig av oss som assistansanordnare. I detta läge förbinder du dig inte till något och det kostar naturligtvis ingenting.

2. Vi presenterar vårt avtal


Är du intresserad av vad vi har att erbjuda så träffas vi igen, eller så hörs vi på telefon. Den här gången presenterar vi ett avtal som bestämmer hur vi utformar din assistans.

3. Ditt beslut


Det är du som fattar beslutet. Om du bestämmer dig för att välja oss på Furuboda Assistans tar vi hand om allt det praktiska och från det datum du anser lämpligt tar vi över ansvaret för din personliga assistans. Så enkelt är det.

4. Hur fungerar det sen?


Du får en egen kontaktperson som tar hand om allt det praktiska och tillsammans skapar ni en genomförande plan hur du vill att din assistans ska se ut. Vår löneadministratör sköter allt kring löner för dina personliga assistenter medan vår ekonomiadministratör månadsvis redovisar för dig hur din assistansersättning har fördelats. Alla medel som du som kund har rätt till redovisas alltså till 100 procent. Detta syftar till att skapa dialog, öppenhet, trovärdighet och förtroende mellan samtliga parter. Genom vårt intranät Tidvis får du kontinuerlig information utav oss.

Vi erbjuder mervärde


Genom vårt nära samarbete med Föreningen Furuboda har vi en bred och unik kompetens och kan erbjuda våra kunder ett mervärde. Furubodas anläggning ligger i ett naturskönt område nära strand och skog och är tillgänglighetscertifierad, vilket betyder att den är lättillgänglig och smidig för våra kunder. Här erbjuds olika aktiviteter och kurser och det finns både simhall och gymnastiksal.Kontakta oss om du funderar på att byta assistansbolag eller vill ha stöd och hjälp med att söka personlig assistans.

Telefonnumret är 044-781 48 50. Vi finns alltid tillgängliga för dig.

Klicka här för att skicka ett meddelande.

044 – 781 48 50

Växel öppen vardagar 08.00-16.30

Vi ser till att du får den assistans du förtjänar

  Frågor och svar

  Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Sverige har personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans. Detta inkluderar personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar som hindrar dem från att klara vardagliga aktiviteter på egen hand.

  Personlig assistans i Sverige innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd och hjälp med olika aktiviteter i vardagen för att kunna leva ett självständigt liv. De olika delarna som kan ingå i personlig assistans inkluderar:

  Personlig omvårdnad: Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, toalettbesök, samt andra personliga behov som att äta och dricka.

  Hushållssysslor, aktiviteter utanför hemmet, kommunikation, socialt stöd och delaktighet. Dessa är några exempel på de delar som kan ingå i personlig assistans, och behoven varierar beroende på den enskilda personens situation och funktionsnedsättning. Huvudsyftet är att möjliggöra ett självständigt liv och ge personen möjlighet att delta fullt ut i samhället.

  För att ansöka om personlig assistans, kontakta Furuboda Assistans så kan vi hjälpa till i alla steg:

  1. Få en bedömning av dina behov: Kontakta din läkare, biståndshandläggare eller en habiliteringsenhet inom din kommun för att få en behovsbedömning.
  2. Fyll i ansökningsblanketter: Kommunen och Försäkringskassan kommer att tillhandahålla ansökningsblanketter som du behöver fylla i. Dessa blanketter kan inkludera information om dina personuppgifter, din funktionsnedsättning, dina behov av assistans och eventuella medicinska eller funktionsnedsättningsutredningar.
  3. Bifoga nödvändiga dokument: Det kan krävas olika dokument beroende på din situation, men vanligtvis kan det inkludera läkarintyg eller andra medicinska utlåtanden som styrker din funktionsnedsättning och behov av assistans.
  4. Skicka in ansökan tillsammans med samtliga intyg.

  För att få beviljad personlig assistans i Sverige krävs det att du uppfyller vissa grundläggande kriterier och att din funktionsnedsättning är omfattande och varaktig. Här är några av de vanliga kraven:

  Begränsningar i vardagslivet: Din funktionsnedsättning måste begränsa ditt genomförande av vardagliga aktiviteter som personlig hygien, på- och avklädning, matlagning, städning, kommunikation eller deltagande i samhället.

  Inte tillgodosedd på annat sätt: Dina behov av assistans ska inte kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom andra insatser, såsom hemtjänst eller vårdinsatser inom hälso- och sjukvården.

  Självbestämmande och delaktighet: Du ska ha ett behov av assistans för att kunna leva ett självständigt liv och delta aktivt i samhället utifrån dina egna önskemål och behov.

  Boende i Sverige: För att kunna få personlig assistans enligt LSS måste du vara bosatt i Sverige och ha ett personnummer.