Visselblåsare

Furuboda Assistans visselblåsarfunktion

Vi på Furuboda Assistans ser positivt på att få synpunkter, tips och idéer eftersom det ger möjlighet att förbättra verksamhetens kvalité. Vi tycker det är viktigt att vår personal vågar slå larm om de upptäcker felaktigheter därför har vi ett bra system för visselblåsarlarm.

Nedan finner ni en länk till Furuboda Assistans visselblåsarformulär men först ber vi er läsa igenom informationen om visselblåsarlagen.

Lite mer om Visselblåsarlagen

Riksdagen har den 29 september 2021 fattat beslut om att anta en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) träder i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner.

Vad kan rapporteras?

De oegentligheter som anmäls ska vara allvarliga, exempelvis ekonomisk brottslighet, mutbrott, miljöbrott, stora säkerhetsrisker samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier. Vidare ska oegentligheterna vara begångna av en person i en ledande position eller en person som innehar en nyckelposition i verksamheten.

För ärenden som rör exempelvis missnöje på arbetsplatsen, alkohol- och drogmissbruk eller mobbning, ber vi dig att vända dig till din närmsta chef eller Furuboda Assistans ordinarie rapporteringsvägar.

Vem kan rapportera?

Utgångspunkten är att du ska ha eller ha haft en arbetsrelaterad relation till Furuboda Assistans.

Vilket skydd har visselblåsaren?

Den nya visselblåsarlagen ersätter den befintliga lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Precis som idag ska det vara fortsatt förbjudet för en arbetsgivare att utsätta en arbetstagare för repressalier till exempel i form av uppsägning eller omplacering på grund av att denna har visslat. Vid brott mot detta kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

Hur gör du när du rapporterar?

Klicka på länken enligt nedan. Du kommer då till en annan webbplats från en extern leverantör. Där fyller du i ett formulär med ett antal frågor. Inkomna anmälningar hanteras av en extern förtroendegrupp.