Personlig assistans

Så mycket mer än bara assistans

Är du i behov av personlig assistans? Furuboda Assistans är en assistansanordnare som erbjuder assistans som är utformad med dig som kund i centrum. Det är viktigt för oss att du får möjligheten att själv bestämma hur din vardag ska se ut, och att du ska vara delaktig i utformningen av din assistans.

Att anlita oss

Om du väljer att anlita oss för personlig assistans är du även delaktig i att välja dina personliga assistenter. Som din assistansanordnare hjälper vi dig med allt det praktiska. Det kan exempelvis gälla löneutbetalningar till din personliga assistent, planering av utvecklande aktiviteter med mera.

Våra personliga assistenter gör så mycket mer än att hjälpa dig till en smidigare och mer välfungerande vardag. Vi erbjuder även trevliga och utvecklande aktiviteter genom vårt samarbete med Föreningen Furuboda utanför havsnära Åhus.

Mer än bara professionell assistans – Vi ser helheten

Vår utgångspunkt är att det är du som kund som är i centrum och det är viktigt för oss att du får möjligheten att själv bestämma hur din vardag ska se ut utifrån dina behov och önskemål.

Vi finns tillgängliga för alla under kontorstid kl. 08.00-16.30.

För dig som kund är vi tillgängliga dygnet runt vid akuta ärenden. Oavsett om du behöver komma i kontakt med oss på kvällar, nätter eller helger finns det alltid någon hos oss som svarar när du ringer.

Vår verksamhet är IfA-godkänd; en stämpel vi stolt behållit år efter år. Ett IfA-godkännande vittnar om den höga kundnöjdhet som finns bland våra kunder, och innebär att vi har genomfört IfA:s kvalitetsenkät för assistansanvändarna i verksamheten med 88,8% i kundnöjdhet, vilket vi är väldigt stolta över.

Stöd som passar dina behov

För oss är det viktigt att träffa våra kunder personligen så att vi kan skapa god kontakt och verkligen förstå behoven. Det är först när vi förstår vilket stöd varje person önskar som vi kan leverera personlig assistans sett ur ett helhetsperspektiv.

044 – 781 48 50

Växel öppen vardagar 08.00-16.30

Vi ser till att du får den assistans du förtjänar

  Frågor och svar

  Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Sverige har personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans. Detta inkluderar personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar som hindrar dem från att klara vardagliga aktiviteter på egen hand.

  Personlig assistans i Sverige innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd och hjälp med olika aktiviteter i vardagen för att kunna leva ett självständigt liv. De olika delarna som kan ingå i personlig assistans inkluderar:

  Personlig omvårdnad: Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, toalettbesök, samt andra personliga behov som att äta och dricka.

  Hushållssysslor, aktiviteter utanför hemmet, kommunikation, socialt stöd och delaktighet. Dessa är några exempel på de delar som kan ingå i personlig assistans, och behoven varierar beroende på den enskilda personens situation och funktionsnedsättning. Huvudsyftet är att möjliggöra ett självständigt liv och ge personen möjlighet att delta fullt ut i samhället.

  För att ansöka om personlig assistans, kontakta Furuboda Assistans så kan vi hjälpa till i alla steg:

  1. Få en bedömning av dina behov: Kontakta din läkare, biståndshandläggare eller en habiliteringsenhet inom din kommun för att få en behovsbedömning.
  2. Fyll i ansökningsblanketter: Kommunen och Försäkringskassan kommer att tillhandahålla ansökningsblanketter som du behöver fylla i. Dessa blanketter kan inkludera information om dina personuppgifter, din funktionsnedsättning, dina behov av assistans och eventuella medicinska eller funktionsnedsättningsutredningar.
  3. Bifoga nödvändiga dokument: Det kan krävas olika dokument beroende på din situation, men vanligtvis kan det inkludera läkarintyg eller andra medicinska utlåtanden som styrker din funktionsnedsättning och behov av assistans.
  4. Skicka in ansökan tillsammans med samtliga intyg.

  För att få beviljad personlig assistans i Sverige krävs det att du uppfyller vissa grundläggande kriterier och att din funktionsnedsättning är omfattande och varaktig. Här är några av de vanliga kraven:

  Begränsningar i vardagslivet: Din funktionsnedsättning måste begränsa ditt genomförande av vardagliga aktiviteter som personlig hygien, på- och avklädning, matlagning, städning, kommunikation eller deltagande i samhället.

  Inte tillgodosedd på annat sätt: Dina behov av assistans ska inte kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom andra insatser, såsom hemtjänst eller vårdinsatser inom hälso- och sjukvården.

  Självbestämmande och delaktighet: Du ska ha ett behov av assistans för att kunna leva ett självständigt liv och delta aktivt i samhället utifrån dina egna önskemål och behov.

  Boende i Sverige: För att kunna få personlig assistans enligt LSS måste du vara bosatt i Sverige och ha ett personnummer.