Jobba hos oss

Anställd på Furuboda Assistans

På jobbet ska du känna glädje och gemenskap. Att du är en del av något meningsfullt. Det är också viktigt för oss att du, precis som våra kunder, får vara den du är. Som en del av vårt team är du med och arbetar för att förbättra och underlätta våra kunders vardag. Genom att vara tillåtande och inkluderande kan vi tillsammans förbättra den värld vi lever i.

Att vara en del av oss

Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden både utbildningar och föreläsningar samt subventionerad friskvård. Vi satsar på dig, för att du som personlig assistent ska få den utveckling och utbildning som just du behöver hos din specifika kund. Anställda i Furuboda Assistans ska känna sig uppskattade och värdefulla. Det är angeläget för alla parter att anställda känner trygghet och har möjligheten att arbeta långsiktigt. Grunden till detta ligger i tydliga arbetsvillkor och goda relationer till kunder, chefer och nyckelpersoner i organisationen.

Jag jobbar som personlig assistent eftersom det ger mig så mycket glädje och energi. Jag gör skillnad för en person som verkligen behöver det. Det finns inget annat yrke som ger mig den känslan.

Assistent,
Furuboda Assistans

Säkerhet och trygghet

Trygghet utgör grunden för att kunna göra ett bra arbete. Vi ser en tydlig koppling mellan trygghet och anställdas kompetens, och att trygghet färgar av sig på hur man bemöter kunder. Man behöver vara trygg i sin roll, känna till dess avgränsningar, och samtidigt vara trygg i svåra eller känsliga samtal med anhöriga.

Vi arbetar aktivt med att anställda har rätt hjälpmedel samt är riktlinjer och rutiner definierade i en personalhandbok och i en krisplan.

Kompetensutveckling

Genom att investera i våra anställdas kunskap och färdigheter strävar vi efter att göra skillnad både för våra medarbetare och för våra kunder. Kompetensutveckling är nödvändig för att säkerställa hög kvalitet och meningsfull arbetsmiljö. Därför erbjuder vi ett brett utbud av grundutbildningar samt specialiserade utbildningar och föreläsningar som riktar sig till ett specifikt område.

Grundutbildningar inom Furuboda Assistans:

 • Välkommen till Furuboda Assistans
 • Grundläggande brandutbildning
 • Hjärt- & lungräddning
 • Ergonomi & förflyttningsteknik
 • Utbildning för NYA arbetsledare
 • Arbetsmiljöutbildning

Vi vill vara ledare och kollegor som bryr sig om. En del av detta handlar om att vi skapar ett öppet samtalsklimat mellan individer och i möten – det är okej att ställa frågor, ifrågasätta och komma med egna idéer.

Det är viktigt för oss att våra anställda mår bra. Att arbeta för goda arbetsvillkor och att ingen ska bli skadad i sitt arbete är ett sätt att ständigt arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Våra chefer förväntas vara lyhörda kring frågor om fysisk och psykisk hälsa.

Gunilla Malmsten,
VD

Inkludering och mångfald

Ambitionen att man som kund eller anställd ska få ”vara den man är” blir verklighet genom ett aktivt inkluderande i varje möte och i varje process.

Vi arbetar:

 • efter en jämställdhetsplan med riktlinjer mot kränkande särbehandling
 • för att öka andelen manliga anställda

Hälsa och välmående

Det är viktigt för oss att våra anställda mår bra, och vi uppmuntrar till öppenhet och delaktighet i utvecklingsarbetet.

Som anställd har du rätt till:

 • subventionerad friskvård
 • företagshälsovård
 • föreläsningar i och utbildning inom ditt ansvarsområde
 • aktiviteter som stärker känslan av gemenskap och samhörighet

FAQ – Frågor och svar

Som assistent inom personlig assistans är din huvudsakliga uppgift att ge stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva ett självständigt och meningsfullt liv. Dina arbetsuppgifter kan variera beroende på den specifika personens behov och önskemål, men vanliga uppgifter för en assistent kan inkludera:

Personlig omvårdnad: Att bistå med personlig hygien såsom dusch, toalettbesök, på- och avklädning, tandborstning och rakning. Det kan även inkludera att ge mediciner enligt ordination.

Hushållssysslor: Att hjälpa till med städning, tvätt, matlagning, diskning och andra hushållssysslor för att säkerställa en trivsam och trygg boendemiljö.

Assistans utanför hemmet: Att följa med personen på aktiviteter utanför hemmet såsom läkarbesök, shopping, fritidsaktiviteter, arbete eller studier.

Kommunikationsstöd: Att assistera med kommunikation om personen har svårigheter att kommunicera på egen hand. Det kan innebära att använda alternativa kommunikationsmetoder eller tolka vid behov.

Socialt stöd och delaktighet: Att främja personens sociala delaktighet och välmående genom att delta i sociala aktiviteter, umgås med vänner och familj, och hjälpa till att bygga och upprätthålla sociala relationer.

Dokumentation och rapportering: Att föra noggrann dokumentation om utförda insatser och eventuella förändringar i personens behov eller hälsotillstånd. Det kan också innefatta att rapportera till arbetsledning eller annan relevant personal.

Det är viktigt att varje assistent är lyhörd för den individuella personens behov och önskemål och att arbeta på ett respektfullt och empatiskt sätt för att skapa en meningsfull och trygg miljö för personen de assisterar.

Nej, det finns inget specifikt krav på utbildning för att arbeta som personlig assistent. Däremot kan det finnas olika krav och förväntningar från arbetsgivaren beroende på den specifika arbetsplatsen och de behov som brukaren har. Här är några punkter att tänka på:
Arbetslivserfarenhet och kompetens, personlig lämplighet och egenskaper.

Arbetsuppgifterna för en personlig assistent kan variera beroende på den specifika personens behov och önskemål, samt arbetsplatsens rutiner och policy.

Ni hittar våra lediga tjänster på vår hemsida och på Arbetsförmedlingens hemsida.