Rättvis ersättning för ett livsviktigt arbete!

”Du är mina ben, min röst, mina armar, mitt fokus, min assistent. Vi har inte en chans utan personlig assistans. Våra assistenter har ingen chans utan rimliga villkor. ”

Rimliga villkor för den personliga assistansen är en pågående kampanj som Furuboda Assistans stödjer fullt ut. Kampanjen bedrivs av bland annat Kommunal, flera assistansbolag samt flera funktionsrättsföreningar där man kämpar för:

  • Rättvis ersättning för ett livsviktigt arbete
  • Personlig assistans av god kvalitet och kontinuitet
  • Stabil ekonomi och möjlighet till att utvecklas

För den som lever med omfattande funktionsnedsättning betyder den personliga assistansen allt. Möjlighet att delta, bidra och att leva ett självbestämt liv. En mänsklig rättighet som assistansen tillgodoser på ett både flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Ett stort ansvar

Att arbeta som personlig assistent innebär ett stort ansvar. Det ställer stora krav på yrkesskicklighet, integritet och lyhördhet. Det kräver  kontinuerlig fortbildning, arbetsledning och löner som stiger i takt med övriga samhället. Annars blir personlig assistent ett yrke som färre söker sig till och som färre väljer att stanna kvar i. Och utan kvalificerade assistenter ingen personlig assistans. Därför behöver den statliga ersättningen räcka till för att öka attraktiviteten i detta yrke, både när det gäller lön, utvecklingsmöjligheter och övriga arbetsvillkor.

Lönenivån behöver höjas

År efter år ser vi hur villkoren för den personliga assistansen urholkas. I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Idag ligger statens ersättning för personlig assistans på 319,70 kronor per beviljad och utförd assistanstimme. För att vi ska komma i nivå med den allmänna löneutvecklingen igen skulle assistansersättningen behöva höjas till 350 kronor per timme. Det krävs för att uppnå den kvalitet och kontinuitet i assistansen som är lagfäst i LSS – rimliga villkor. Vi behöver ett ersättningssystem som går att lita på. Som följer assistenternas löneutveckling. Som gör det möjligt att ge assistans av god kvalitet. Och som ger de assistansberättigade lugn och ro i vardagen.

Den statliga assistansersättning måste räcka till allt som krävs för personlig assistans av god kvalitet. Rättvis ersättning för ett livsviktigt arbete. Vi uppmuntrar er att stödja kampanjen, sprid budskapet samt att skriva under namninsamlingen!

Tillsammans för den personliga assistansen!
Tillsammans för rimliga villkor!

Skriv under här.

Text: Helena J Rosendal

Artiklar

Furuboda Assistans öppnar nya dörrar i Kristianstad

Orsaken till flytten av supportkontoret, från Furuboda Folkhögskola söder om Åhus till Kristianstad, är flera men främst är det en flytt för att främja Närhet och Tillväxt. Vi har under senare tid vuxit och anställt fler i administrationen. Det ökade antalet medarbetare skapade trångboddhet och behov av större lokaler, men det var även viktigt för […]

Att satsa på kompetensutveckling är nyckeln till kvalitet och engagemang

Varför är kompetensutveckling viktig? Den frågan besvarar Johan Jyrell, en hängiven assistent, arbetsledare och även personalrepresentant på Furuboda Assistans.