Att få stödja en annan människa

Carolin har jobbat som personlig assistent på Furuboda Assistans i åtta år. Hos kunden i Helsingborg är hon arbetsledare i personalgruppen och har hand om bland annat bemanning och schema. Hon har lång erfarenhet av yrket och trivs väldigt bra med sitt jobb.

Vad innebär det att jobba som personlig assistent, och vad för typ av arbetsuppgifter kan man ha?

– Att vara en personlig assistent innebär att hjälpa sin kund att leva det liv som hen vill leva. Det är otroligt viktigt att visa respekt för personen, då man kommer varandra väldigt nära. Arbetsuppgifterna som personlig assistent kan variera väldigt mycket beroende på vilken kund man har, vart i livet hen befinner sig och vilken typ av hjälp hen vill ha och behöver. Man kan behöva vara avvaktande vissa gånger och ibland behöver man ta egna initiativ. Många gånger är man någons extra händer. Hos min kund är jag även arbetsledare vilket betyder att jag planerar bemanning och gör schema, samt sköter handkassan och har ständig dialog med kunden.

Vad är det bästa med att jobba som assistent?

– Det bästa är att det är så lärorikt, att man hela tiden lär sig nya saker, men framför allt att få hjälpa en annan människa och att underlätta och förbättra någon annans vardag.

Vad finns det för utmaningar i arbetet?

– Det kan vara svårt ibland att alltid vara på alerten, och man måste alltid sätta kundens vilja framför sin egen.

Vilka egenskaper ska en bra assistent ha?

– Som assistent är det bra att vara lyhörd, flexibel och positiv.

Hur är det att jobba på Furuboda Assistans?

– Jag tycker det är riktigt bra. Här blir man verkligen hörd och behandlad med respekt. Vi får möjligheten att utvecklas och lära oss nya saker genom att delta i olika kurser och aktiviteter. Det kan till exempel handla om tunga lyft, epilepsi, hjärt- och lungräddning och brandsäkerhet. Det är något jag verkligen uppskattar.

Varför är detta arbete viktigt enligt dig?

– För att man gör skillnad varje dag för en annan medmänniska.  Alla skall ha möjligheten att leva ett så bra och självständigt liv som möjligt, oavsett ens förutsättningar.