Lund

Personlig assistans i Lund

Behöver du personlig assistans? På Furuboda Assistans sätter vi alltid kundens behov i centrum. Vi finns här för att du skall kunna leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt, med aktiviteter och evenemang som bidrar till att du kan växa och utvecklas.

044 – 781 48 50

Växel öppen vardagar 08.00-16.30

info@furubodaassistans.se

Så mycket mer än bara assistans

På Furuboda Assistans strävar vi ständigt efter att ge alla samma möjligheter till ett aktivt liv och lägger stor vikt vid att alla ska känna gemenskap i gruppen. Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån och oavsett om du är kund eller medarbetare gör vi allt vi kan för att du ska känna dig välkommen.

Som assistansanordnare i Lund ställer vi höga krav på oss själva i alla led, för att kunna erbjuda rätt personlig assistans till dig som kund. Våra personliga assistenter i Lund hjälper dig att skapa en smidig och välfungerande vardag med utvecklande aktiviteter och en stark gemenskap.

Du som anlitar oss för personlig assistans i Lund får inte bara tillgång till våra fantastiska assistenter, utan också en personlig anordnare som på bästa sätt ger dig det stöd du behöver. Alla människor behöver olika sorters stöd och därför ser vi till att alltid hålla högsta kvalitet på vår omsorg och att aldrig sluta utvecklas. Hos Furuboda Assistans får du vara den du är.

Vänligen acceptera cookies gällande Statistik och Marknadsföring för att visa denna video.

044 – 781 48 50

Växel öppen vardagar 08.00-16.30

Vi ser till att du får den assistans du förtjänar

  Vad är personlig assistans
och hur får man det?

  Om du har en varaktig och omfattande funktionsnedsättning kan du ha rätt till personlig assistans.
  Vilka som har rätt till assistans styrs av LSS, Lagen om stöd och service. Syftet med lagen är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv utifrån dina villkor. Det är du själv som bestämmer vem som ska bli din personliga assistent och det är du som avgör vad din personliga assistent ska hjälpa dig med.

  Vilka är Furuboda Assistans?

  Rötterna till Furuboda Assistans står att finna i Åhus. Sedan 1960 har den ideella Föreningen Furuboda erbjudit lägerverksamhet för personer med funktionsnedsättning och genom åren är det många som spenderat sin sommar med oss på Furuboda strand. Föreningen har sedan dess vuxit och blivit Folkhögskola.

  Med tiden sågs ett stort behov av bra assistans och det fanns många som önskade sig just Furuboda som sin assistansanordnare.I och med Föreningens redan långa erfarenhet i branschen startades Furuboda Assistans år 2005, ett assistansbolag som drivs helt utan vinstintresse.

  Vi på Furuboda Assistans sätter alltid kunden i centrum. För oss är det viktigt att du som kund får vara delaktig och att du får vara den du är!

  Behöver du personlig assistans?

  På Furuboda Assistans sätter vi alltid kundens behov i centrum. Vi finns här för att du skall kunna leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt.

  Hos oss gör du skillnad

  På jobbet ska du känna glädje och gemenskap. Att du är en del av något meningsfullt. Det är också viktigt för oss att du, precis som våra kunder, får vara den du är.

  Frågor och svar

  Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Sverige har personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans. Detta inkluderar personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar som hindrar dem från att klara vardagliga aktiviteter på egen hand.

  Personlig assistans i Sverige innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd och hjälp med olika aktiviteter i vardagen för att kunna leva ett självständigt liv. De olika delarna som kan ingå i personlig assistans inkluderar:

  Personlig omvårdnad: Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, toalettbesök, samt andra personliga behov som att äta och dricka.

  Hushållssysslor, aktiviteter utanför hemmet, kommunikation, socialt stöd och delaktighet. Dessa är några exempel på de delar som kan ingå i personlig assistans, och behoven varierar beroende på den enskilda personens situation och funktionsnedsättning. Huvudsyftet är att möjliggöra ett självständigt liv och ge personen möjlighet att delta fullt ut i samhället.

  För att ansöka om personlig assistans, kontakta Furuboda Assistans så kan vi hjälpa till i alla steg:

  1. Få en bedömning av dina behov: Kontakta din läkare, biståndshandläggare eller en habiliteringsenhet inom din kommun för att få en behovsbedömning.
  2. Fyll i ansökningsblanketter: Kommunen och Försäkringskassan kommer att tillhandahålla ansökningsblanketter som du behöver fylla i. Dessa blanketter kan inkludera information om dina personuppgifter, din funktionsnedsättning, dina behov av assistans och eventuella medicinska eller funktionsnedsättningsutredningar.
  3. Bifoga nödvändiga dokument: Det kan krävas olika dokument beroende på din situation, men vanligtvis kan det inkludera läkarintyg eller andra medicinska utlåtanden som styrker din funktionsnedsättning och behov av assistans.
  4. Skicka in ansökan tillsammans med samtliga intyg.

  För att få beviljad personlig assistans i Sverige krävs det att du uppfyller vissa grundläggande kriterier och att din funktionsnedsättning är omfattande och varaktig. Här är några av de vanliga kraven:

  Begränsningar i vardagslivet: Din funktionsnedsättning måste begränsa ditt genomförande av vardagliga aktiviteter som personlig hygien, på- och avklädning, matlagning, städning, kommunikation eller deltagande i samhället.

  Inte tillgodosedd på annat sätt: Dina behov av assistans ska inte kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom andra insatser, såsom hemtjänst eller vårdinsatser inom hälso- och sjukvården.

  Självbestämmande och delaktighet: Du ska ha ett behov av assistans för att kunna leva ett självständigt liv och delta aktivt i samhället utifrån dina egna önskemål och behov.

  Boende i Sverige: För att kunna få personlig assistans enligt LSS måste du vara bosatt i Sverige och ha ett personnummer.