fbpx

Vår assistans

För oss är det viktigt att du får vara precis den du är. Därför vill vi lära känna dig och se till just dina behov.

För att kunna erbjuda en så bra assistans som möjligt vill vi vara nära våra kunder. Därför har vi flera kontor utspridda över södra Sverige. Vi finns tillgängliga på telefon dygnet runt och är ute titt som tätt och träffar våra kunder. På så sätt finns vi nära både geografiskt och mänskligt. Du får också vara delaktig i utformningen av din egna assistans, allt för att din vardag ska bli så bra som möjligt.

Vi har tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att bedriva personlig assistans enligt LSS och Socialförsäkringsbalken. Vi är också medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans.